Izjava o varstvu podatkov za uporabo aplikacije Dom

1. Ime in naslov odgovornega

Odgovorni v smislu GDPR in ostalih nacionalnih zakonov o varstvu podatkov ter ostalih pravnih določil za varstvo podatkov je:

Saubermacher Slovenija d.o.o.
Ulica Matije Gubca 2
9000 Murska Sobota
Tel.: +386 2 6202 300
E-Mail: pisarna@saubermacher.si
Internet: www.saubermacher.si

 

2. Kontaktni podatki pooblaščenca za varstvo podatkov

Pooblaščenec za varstvo podatkov odgovornega je dosegljiv na sledeči telefonski številki:

Tel.: +386 2 6202 300

E-Mail: datenschutz@saubermacher.at

 

3. Informacije glede uporabe Vaših podatkov

 

Nameni in pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Prvenstveni namen je komunikacija med odgovornim, uporabnikom in občino v okviru različnih funkcij za povratne informacije ter delovanje menjalne borze med različnimi uporabniki.

Vaši navedeni osebni podatki bodo zbrani in obdelovani za obdelavo vaše povratne informacije oz. zadeve.

Obdelava Vaše povratne informacije oz. delovanja menjalne borze brez obdelave Vaših osebnih podatkov ni mogoče.

Podatki bodo obdelovani na osnovi privoljenja skladno z GDPR, tukaj gre predvsem za izpolnjevanje pogodbe, za varstvo naših upravičenih interesov in za izpolnjevanje pravnih in pogodbenih obveznosti.  Za obdelavo še posebej zaščitenih osebnih podatkov bomo prej pridobili Vaše soglasje – v kolikor obdelava ni potrebna za varstvo pravnih zahtevkov.

Kategorije osebnih podatkov

Še posebej zbiramo in obdelujemo sledeče osebne podatke:

priimek, naslov, lokacija, elektronski naslov, telefonska številka

Kategorije prejemnikov

V kolikor je za izpolnjevanje namena potrebno ali zakonsko predpisano, posredujemo v posamičnih primerih potrebne podatke na občine, ki se s tem ukvarjajo, ali na udeležence menjalne borze, nadzornih organov ter uradov za kazenski pregon.

 

Posredovanje prejemnikom v tretjih državah

Osebnih podatkov ne posredujemo nobenim prejemnikom v tretjih državah EU.

Trajanje hrambe (roki za brisanje)

Vaše osebne podatke shranjujemo samo toliko časa, kolikor so potrebni za zgoraj navedene potrebe ali kolikor smo zakonsko to dolžni hraniti.  Pri tem upoštevamo ustrezne zastaralne in shranjevalne obveznosti (tri do trideset let).

Pravice dotičnih oseb

Pri obstoju za to potrebnih predpogojev imate sledeče pravice:

Pravico do informacij, popravka, brisanja, pritožbe pri uradu za varstvo podatkov ter pravico do omejitve obdelave in prenosljivost podatkov.  Če obdelava temelji na privolitvi za npr. marketinške dejavnosti, imate kadarkoli pravico do preklica privolitve. Teh podatkov ne bomo obdelovali naprej, v kolikor ni drugega razloga za zakonito obdelavo.

Poleg tega imate pravico do pritožbe pri nadzornem uradu za varstvo podatkov.  Za nas je pristojen sledeči urad za varstvo podatkov:

Informacijski pooblaščenec
Zaloška cesta 59
1000 Ljubljana, Slovenija

Samodejno sprejemanje odločitev v posameznem primeru
Ne uporabljamo samodejnih odločitev.

 

Izjava o varstvu podatkov za uporabo aplikacije Dom (PDF)